İnsan Kaynakları

Rays İnsan Kaynakları, faaliyet gösterdiği her ülkede misyon, vizyon ve temel değerlerine uygun olacak şekilde;

Alanında en yetkin çalışanları şirkete kazandırmak,
Doğru işe doğru insan stratejisini uygulamak,
Çalışanların başarılarının farkına vararak, çalışanları bu başarılara göre ödüllendirmek ve motivasyonlarını artırmak,
Çalışanlarını dinleyerek mümkün olduğunca onların öneri ve endişelerine göre hareket etme
prensiplerine göre faaliyetlerini yürütmektedir.